Kasulikku -> Vihikud projekteerijatele -> Vihik2. Konstruktiivsed lahendused

Vihik2. Konstruktiivsed lahendused ja müüri tegemise juhisedvihik2-konstruktiivsed-lahendused-juhised

Käesolevas juhendis antakse juhised AS Columbia-Kivi toodangu ehitusel kasutamise kohta. Põhilised lahendid on seotud väikemajade (1…2 korrust) ehitamisega, valikuliselt on pakutavaid lahendeid võimalik kasutada ka kõrgemate hoonete puhul.

Juhend koosneb kolmest vihikust:

  1. Vihik käsitleb materjale ja nende omadusi ning üldisi nõudeid müürile ja müüritöödele;
  2. Vihik esitab võimalikke konstruktiivseid lahendusi columbiakivide kasutamisel.
  3. Vihik annab lühidalt arvutuseeskirjad ja toob näidisarvutusi.

Materjali esitamisel on aluseks võetud Eesti Projekteerimisnormid EPN 6 Kivikonstruktsioonid (eelnõu). Konstruktiivsete lahenduste esitamisel on arvestatud Eesti traditsioonilist ehitusviisi ja uuemaid lahendusi Kanadast, USA-st, Rootsist ja Soomest.

Juhendis toodud materjal on abistava iseloomuga ja vastab “heale ehitustavale” ning on soovitusliku iseloomuga ja ei ole projekteerijale või ehitajale siduv. Vihik on nii koostatud, et kõik skeemid (Lehed) on iseseisvad lahendused ja neid võib eraldi kasutada.

Vihikus kasutatakse väljendeid konstruktiivne ja arvutuslik (projekteeritav). Esimesel juhul on konstruktsiooni mõõtmed ja lahendus saadud pikaajalisest praktilisest kogemusest, teisel juhul tuleb teha konstruktsiooni vajalik tugevusarvutus.

Koostas V.Voltri

Laadi alla

Oleme avatud E-R 8:00 - 16:00 . L, P ja väljaspool tööaega kaubakättesaamine kokkuleppeliselt.

Toodete müük Columbia-kivi tehases toimub sularahas või ettemaksu arve alusel.

As Columbia-kivi / Vana-Kastre 62313 Tartu maakond / Tel: +372 7351 352 / Fax: +372 7351 368

E-Mail:

Kasulikku -> Vihikud projekteerijatele -> Vihik2. Konstruktiivsed lahendused