Kasulikku -> Vihikud projekteerijatele -> Vihik5. Väikeelamu ehitamine columbiakivist

Vihik5. Väikeelamu ehitamine columbiakivist

Käesolev abimaterjal kasutab ametlikku normatiivset materjali EPN – ENV 6.1.1 hoone projekteerimisel. Väikeelamute puhul ei ole vaja reeglina teha seinte tugevusarvutusi vertikaalkoormusele ja põikseinte tugevusarvutusi tuulekoormusele. Hoone põikjäikus kindlustatakse konstruktiivsete abinõudega. Käesolevas vihikus pühendatakse põhitähelepanu konstruktiivsele lahendustele. Vihikus on kasutatud varasemate juhendmaterjalide lahendusi (Columbiakivi projekteerimisjuhend 1.,2. ja 3. vihik). Materjal on mõeldud põhiliselt iseehitajale.

Nagu ka teistes AS Columbia-Kivi väljaannetes on seinamaterjaliks põhiliselt columbiakiviplokk (tsementkivi, betoonkivi muudes keeltes).

Koostas : V. Voltr

Laadi alla

Oleme avatud E-R 8:00 - 16:00 . L, P ja väljaspool tööaega kaubakättesaamine kokkuleppeliselt.

Toodete müük Columbia-kivi tehases toimub sularahas või ettemaksu arve alusel.

As Columbia-kivi / Vana-Kastre 62313 Tartu maakond / Tel: +372 7351 352 / Fax: +372 7351 368

E-Mail:

Kasulikku -> Vihikud projekteerijatele -> Vihik5. Väikeelamu ehitamine columbiakivist