Informācija -> Grāmatas dizaineriem -> Burtnīca-3.2

Burtnīca-3.2

Введение

В настоящей тетради (Тетрадь № 3, часть 2) приводятся наиболее распространённые примеры по выполнению расчётов конструкций. При решении примеров в качестве вспомогательных материалов использованы справочники «Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций» (к СНиП II-22-81) [3], Murverkshandboken MUR 90, TCK AB, 1990, Häfte 2, Häfte 4A…4C, Häfte 5C [4]. В тетрадь внесены поправки в 2002 году.

Прочности, использованные в примерах, являются условными.

Составил: В. Вольтри

Lejupielādējiet un lasiet tālāk .pdf formātā

Mēs esam atvērti no pirmdienas līdz piektdienai 8:00-16:00. Sat-S Slēgts
Produktu pārdošana SIA Columbia-Kivi skaidrā naudā Fabrika vai rēķinu pamata.

Sazinies ar mums.